Sinds 2024 is ons bestuur heel wat veranderd. 

Hier even een overzicht van wie er allemaal in het bestuur zit en wie welke taken op zich neemt.

 

Voorzitter - Maarten Vyncke

voorzitter@surfclubheusden.be

 

Penningmeester - Els Van Hoorde

Betalen en opmaken van facturen, uitbetaling van lesgevers en jobstudenten

boekhouding@surfclubheusden.be

 

Ledenadministratie - Anne Castelein

ledenadministratie@surfclubheusden.be

 

Club api, mailing- Ilse Roegies

Aanspreekpunt voor grensoverschrrijdend gedrag

Uitsturen van de nieuwsbrieven

info@surfclubheusden.be

 

Windsurfschool

surfschool@surfclubheusden.be

Noor Pontzeele

Verantwoordelijke jeugdwerking, contactpersoon voor de lesgevers, sportdagen en privélessen 

Andrei Terryn

Verantwoordelijke subsidies

Nicolas De Vreese

Verantwoordelijke surfmateriaal

 

Wingfoilschool - Vincent Coenraets

 

Kantine

kantine@surfclubheusden.be

Ineke Van Hulle

Verantwoordelijke jobstudenten

Olivier Van Huffel

Verantwoordelijke bestellingen

 

Evenementen - Lode Covent

evenementen@surfclubheusden.be

 

Onderhoud terrein

Tom Pontzeele

Jan Van Hulle

Geert Govaert